• Hospic sv. Alžběty

  Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, ale není všemocná.

  Poskytujeme registrované sociální a zdravotní služby, které zastřešují smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.
 • Lůžkový hospic

  Dbáme důstojnosti a přání nemocných. Samozřejmostí jsou časově neomezené návštěvy rodiny a přátel nebo možnost využití společenské místnosti a zahrady.

 • Projekt rekonstrukce a dostavby

  Realizujeme projekt rekonstrukce nepoužívaného severního křídla kláštera sv. Alžběty s cílem rozšířit kapacitu o 23 lůžek pobytové odlehčovací služby. Související dostavba nároží pak poskytne důstojné zázemí a vhodné podmínky pro komplexní rozvoj služeb Hospice sv. Alžběty.

  Na oba projekty jsme získali granty Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj — EU.
  TJ ARCHITEKTI