informace před přijetím

V hospici vědomě upouštíme od všech léčebných zákroků a postupů, které nemohou zlepšit kvalitu života nemocného. A naopak ordinujeme všechno to, co kvalitu života zlepšit může. Toto kritérium je v hospici rozhodující. Přítomnost blízkých osob v hospici je vítaná.

Na lůžkovém oddělení jsou kromě tří dvoulůžkových pokojů všechny ostatní pokoje jednolůžkové s polohovacím lůžkem, televizí a některé i se sociálním zařízením.


Co si vzít s sebou?

Lékařskou zprávu o aktuálním zdravotním stavu.
Seznam užívaných léků a léky na první den pobytu (pokud je pacient přijímán z domu).
Občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny a aktuální rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči.
Pomůcky, které běžně používáte (berle, hůl, vozík, naslouchadlo apod.).
Oblečení: pyžama, noční košile, ručníky máme v hospici k dispozici, v případě, že si budete chtít donést vlastní prádlo, je nutno si ho označit jménem a zajistit jeho údržbu (vyprání apod.). Je vhodné vzít si s sebou pohodlné oblečení na den, příp. oblečení pro pobyt venku (možnost procházky v zahradě kolem budovy, ve které je hospic umístěn), domácí obuv na přezutí.
Toaletní potřeby (vhodná je i ústní voda, vlčené ubrousky, u mužů potřeby na holení).
Je možné si přinést i radiomagnetofon s oblíbenými nahrávkami, drobnosti, které Vám připomenou domov (menší obrázky, fotografie …).

Jak je to s placením?

Zdravotní pojišťovny hradí péči za ošetřovací den na ošetřovatelském lůžku. Tyto prostředky pokryjí přibližně 50 % provozních nákladů. Zbývající prostředky na financování provozu jsou získávány z dotací Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, nadací a dárců. Na financování péče se finančně spolupodílí i klient. Platba za zvýšené sociální náklady na 1 den činí 200,- Kč (tj. např. za 30 dnů 6.000,- Kč). Z ekonomicko-sociálních důvodů může být tato platba snížena.
Pokud pacientovi vznikl nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo již tento příspěvek pobírá, zvyšuje se úhrada za 1 den hospitalizace o jednu třicetinu příspěvku na péči v přiznané výši za kalendářní měsíc.
Pokud jste poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, je možné na sociálním oddělení Hospice sv. Alžběty požádat o doslání důchodu na Vaši přechodnou adresu (Kamenná 36, 639 00 Brno).

Návštěvy jsou časově neomezené a na pokojích je možnost přistýlky pro přespání příbuzných a přátel. Platba za přespání příbuzného, blízkého člověka v hospici formou přistýlky na pokoji u pacienta činí 50 Kč/noc, přespání v hostinském pokoji činí 100 Kč/noc.