info

Hospic sv. Alžběty o. p. s. vznikl za účelem poskytování paliativní hospicové péče nemocným s nevyléčitelným onemocněním v preterminálním a terminálním stadiu nemoci a odborné podpory jejich blízkým.

Hospic sv. Alžběty o. p. s. je zapsaný pod spisovou značkou odd. O, vl. 628 v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně a je právním nástupcem občanského sdružení Gabriela o. s., které vzniklo v roce 2002 za účelem obnovení hospice v prostorách kláštera sester alžbětinek, kde byl od roku 1998 hospic provozován Masarykovým onkologickým ústavem.

Poskytujeme registrované zdravotní a sociální služby. Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách — sociální poradenství, odborné sociální poradenstvíodlehčovací služby. Zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách — ošetřovatelská péče, paliativní péče domácí, paliativní péče dlouhodobá lůžkovápaliativní medicína (specializovaná ambulantní péče). Máme smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.

Uzavřeli jsme spolupráci s  Masarykovým onkologickým ústavem v oblastech poskytování zdravotních služeb a vzdělávání zaměstnanců. Jsme držitelem akreditace pro specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v  interních oborech.

Hospic sv. Alžběty je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) a Fóra mobilních hospiců. A někteří naši odborníci jsou členy České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013


LOGO — manuál