poradna

Hospicová poradna je zde pro všechny nemocné a také pro jejich blízké a pečující, kteří o nemocného člověka pečují nebo se na péči chtějí připravit.

Poskytujeme poradenství lidem, které zaskočila diagnóza nevyléčitelného (akutního či chronického) onemocnění či zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s věkem. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem, starostí či problémem. Máme čas a prostor na rozhovor o vaší situaci. Pomáháme v rozhodování tím, že informujeme o možnostech a jsme nablízku během plánování a zvažování možností péče blízkých osob, rodiny i dostupných služeb v místě bydliště. Předáváme potřebné kontakty a poskytneme vám tištěné (brožury, letáky, seznamy služeb) či elektronické materiály.


Můžete nás kontaktovat v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Naši odborní poradenští pracovníci poskytují i sociální poradenství a případně se vám mohou věnovat i zdravotní sestry, lékaři a psycholog či duchovní. Služba je vždy nabízena celé rodině, případně dalším pečujícím o nemocného.

Péče o rodinu pokračuje v případě zájmu i po úmrtí nemocného. V poradně pro pozůstalé jsme připraveni odpovědět vám na otázky, které vás tíží. Můžete si domluvit individuální podporu nebo se dozvědět více o mších za zemřelé a vzpomínkových setkáních.