dima
  • Hospic sv. Alžběty

    Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, ale není všemocná.

    Poskytujeme registrované sociální a zdravotní služby, které zastřešují smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.