Zkvalitnění sociálních služeb

Hospic sv. Alžběty – zkvalitnění sociálních služeb

Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010166

Na projekt je poskytována finanční podpora EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 048 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva.

Cílem projektu je přispět k rozvoji Brněnské metropolitní oblasti v souladu s integrovanou strategií, a to prostřednictvím zkvalitnění sociálních služeb, které bude spočívat v rozšíření terénní formy odlehčovací služby o pobytovou formu. Díky projektu dojde ke zmírnění stávajícího převisu poptávky klientů po odlehčovací službě v okresech Brno-město a Brno-venkov.

V rámci projektu dojde k vytvoření pobytové formy odlehčovací služby o kapacitě 21 lůžek.

Projekt je realizován od 1. dubna 2020 do 31. března 2023.