Lůžkový hospic

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, ale není všemocná.

Máte li to štěstí, že mezi Vámi a lékařem je upřímný a poctivý vztah, možná Vám řekl, že další radikální léčba by pro Vás byla jen zdrojem nových nepříjemných vedlejších účinků, ale život prodloužit nemůže. Zde je pak na místě léčba, kterou Vám může nabídnout hospic. Chceme se snažit, aby Váš život byl až do svého konce hodnotný. Hospic nemocnému slibuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, v posledních chvílích nezůstane osamocen.

Nabízíme komplexní pomoc a podporu a s její pomocí může mít život svůj smysl až do konce. V lůžkovém hospici poskytujeme přiměřenou a ulevující léčbu, pojmenování jejich cílů a laskavé jednání. Odborná ošetřovatelská péče a denní režim se řídí dle přání nemocného. Doprovázíme jej při hledání cesty, jak se vyrovnat s omezeními a ztrátami, které nemoc přináší. Psychologická či duchovní péče slouží ke zmírnění vnitřního neklidu a zmatku z nejisté budoucnosti. Nabízíme podporu příbuzným a blízkým.


Člověk jako svobodný jedinec má nezadatelné právo na rozhodování o sobě i v otázkách tak citlivých, jako je vlastní zdraví. Aby se mohl správně rozhodnout, má mít potřebně znalosti. Čím více toho o nemocném víme, tím více pro něho můžeme udělat. Proto prosíme Vašeho ošetřujícího lékaře o vyplnění údajů v žádosti o přijetí. Její součástí je i souhlas pacienta s přijetím do Hospice sv. Alžběty, kterým nemocný dává najevo, že si přeje hospicovou péči a že ví, co hospic je a co není. Nechápejte to, prosím, jako pouhou formalitu.


Kontakt pro přijetí do péče lůžkového hospice je 543 421 494 nebo 773 499 943.

Telefonicky si lze domluvit i prohlídku hospice, případně odborné sociální poradenství.