Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou odlehčovací služby terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které potřebují pomoc z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek.

Mezi základní činnosti služby zákon řadí:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutická činnost,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

V rámci Hospice sv. Alžběty poskytujeme terénní a pobytovou odlehčovací službu.