Platby

 

Plánované návštěvy sester a návštěva lékaře jsou pacientům hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Smlouvu máme s pojišťovnami 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Ceník služeb péče poskytované multidisciplinárním týmem Domácího hospice Tabita v Brně

Smluvní pojištěnci
– režim 925 – domácí péče

Poplatek za zvýšené sociální náklady a péči multidisciplinárního týmu, pohotovostní režim
50,- Kč/den
Smluvní pojištěnci
– režim 926 – mobilní specializovaná paliativní péče

Péče multidisciplinárního týmu, pohotovostní režim
bezplatně

Nesmluvní pojištěnci, nebo výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Vstupní ambulantní návštěva lékaře800,- Kč
Kontrolní návštěva lékaře500,- Kč
Návštěva zdravotní sestry 30 min150,- Kč
Návštěva zdravotní sestry 60 min250,- Kč

V odůvodněných případech lze požádat o slevu.