dobrovolnictví

Práce dobrovolníků je nezbytnou a neopominutelnou součástí úspěšného fungování Hospice sv. Alžběty. Činnost našich dobrovolníků je různorodá, od trávení volného času s našimi pacienty (sociální a lidský kontakt, povídání, četba knih a časopisů, pobyt na zahradě, vyjížďky na vozících do okolí hospice), až po výpomoc se zajišťováním provozu hospice (administrativní činnost) a přilehlé zahrady. Naši dobrovolníci se také podílejí na organizaci benefičních a propagačních akcí (konference, koncerty, jarmarky, den otevřených dveří, potravinová sbírka)

Dobrovolnice a dobrovolníci přicházejí do hospice z různých důvodů, s odlišnými představami, proto se snažíme o co nejpestřejší nabídku možností výpomoci. Dobrovolnické práce si velmi vážíme a snažíme se poskytnout všem dobrovolníkům vlídné a příjemné prostředí, ve kterém jejich práce nabývá smyslu a stává se viditelnou.

Podmínkami spolupráce je věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, absolvování školení a pohovor s psychologem (v případě zájmu o kontakt s pacienty). Pokud chcete pomáhat v hospici po úmrtí blízkého člověka, počkejte prosím alespoň rok a nechte si dostatek prostoru na vlastní truchlení a adaptaci na ztrátu.


V rámci programu firemního dobrovolnictví využíváme pomoci dobrovolníků např. ze společností ADRA, Amgen, AXA, Česká spořitelna, INNOGY, KPMG, Sanmina-SCI Czech Republic nebo Zebra Technologies CZ. Spolupracujeme také se studenty z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, kteří se prostřednictvím dobrovolnické práce seznamují s chodem hospice a jeho organizačním zajištěním. Pod záštitou projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě k nám pravidelně chodí pomáhat pracovníci Magistrátu města Brna a Úřadu městské části Brno – střed.