dima
  • Projekt rekonstrukce a dostavby

    Realizujeme projekt rekonstrukce nepoužívaného severního křídla kláštera sv. Alžběty s cílem rozšířit kapacitu o 23 lůžek pobytové odlehčovací služby. Související dostavba nároží pak poskytne důstojné zázemí a vhodné podmínky pro komplexní rozvoj služeb Hospice sv. Alžběty.

    Na oba projekty jsme získali granty Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj — EU.
    TJ ARCHITEKTI