Odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného, chronického onemocnění, z důvodu zdravotního, tělesného nebo mentálního postižení nebo z důvodu věku. Cílem služby je poskytnout pečujícím osobám potřebný odpočinek a umožnit lidem zůstat v domácím prostředí do konce života.

Můžeme pomoct s osobní hygienou (mytí, holení, koupání), se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání a svlékání, obouvání), se samostatným pohybem na lůžku či jako doprovod při chůzi po bytě i mimo dům. Zajišťujeme stravování (úprava a podání jídla a pití) a pomáháme s péčí o vlastní prostor (převlékání lůžkovin, drobný úklid, mytí použitého nádobí, větrání).

Podporujeme při provádění oblíbených činností, například předčítání, spuštění televize, radia, oblíbené hudby a zajišťujeme kontakt se společenským prostředím (doprovod k lékaři, do lékárny, na drobný nákup, procházka).

Dbáme na péči o zdraví a bezpečí našich klientů (zajištění bezpečí nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek a asistence nebo dohled při jejich použití, dohled nad dodržováním pitného režimu, diety).


Pomáháme pečujícím, zlepšujeme jejich schopnost pečovat a snažíme se předcházet jejich vyčerpání, vyhoření a zanedbání péče o sebe.

Pečovatelé poskytují úkony odlehčovací služby, tím je umožněn dlouhodobě pečujícím osobám nezbytný odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony, které jsou pro ně příliš náročné. Poskytujeme sociální poradenství při uplatnění nároku na příspěvek na péči, ZTP a jiné dávky. Zajišťujeme půjčení kompenzačních pomůcek pro péči v domácím prostředí nebo poskytujeme informace o možnostech zapůjčení v jiné organizaci či zakoupení pomůcky.


Služby jsou poskytovány na území města Brna a v okresu Brno – venkov do 30 km od sídla společnosti Hospic sv. Alžběty o.p.s. v pracovní dny, o víkendu, během státních svátků v čase od 8 do 17 hodin. Před zahájením poskytování služeb je třeba vyplnit žádost o přijetí do péče.


Pro více informací kontaktujte v pracovní dny od 8 do 16 hodin vedoucí terénní odlehčovací služby Veroniku Wilczkovou 737 073 906 nebo emailem tos@hospicbrno.cz