sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PŘI HOSPICI SV. ALŽBĚTY

Informace o službě Odborného sociálního poradenství při Hospici sv. Alžběty o.p.s.

Kdo jsme?

Hospic sv. Alžběty je obecně prospěšná společnost, která nabízí komplexní péči nevyléčitelně nemocným pacientům osobám v pokročilém či konečném stadiu nemoci a jejich blízkým, kteří se v důsledku nevyléčitelného onemocnění ocitli v krizi. Odborné sociální poradenství je poskytováno jako součást služeb Hospice sv. Alžběty o.p.s.

 Jaké je naše poslání?

Hospicová poradna nabízí podporu, radu a informace ke zmírnění, zvládání a řešení tíživých sociálních situací, ve kterých se nacházejí nevyléčitelně nemocní nebo umírající, jejich blízcí a osoby pozůstalé.

 Co je naším cílem?

 • Zvyšovat prostřednictvím poskytnutých informací kompetence, dovednosti a schopnosti pečujících osob tak, aby se mohli starat o nevyléčitelně nemocného do konce života nebo podávat informace o zajištění adekvátní péče ve zdravotním či sociálním zařízení
 • Poskytovat informace, radu a podporu nevyléčitelně nemocným ke zmírnění dopadu onemocnění na jejich život
 • Podporovat pečující při doprovázení nemocného v posledních dnech života a po úmrtí nabízet pomoc pozůstalým

Pro koho zde jsme?

 • Pro osoby s chronickým onemocněním
 • Pro osoby s jiným zdravotním postižením
 • Pro osoby s kombinovaným postižením
 • Pro osoby se zdravotním postižením
 • Pro osoby v krizi
 • Pro seniory

Své služby nabízíme klientům od 16let.

Při poskytování naší služby ctíme tyto zásady:

 1. Ochrana práv a svobod klienta
 2. Zachování důstojnosti
 3. Individuální přístup
 4. Provázanost pomoci
 5. Podpora přirozených vztahů
 6. Profesionalita poskytovaných služeb

Druh, forma a způsob poskytování služby

Hospicová poradna poskytuje odborné sociální poradenství ambulantní nebo terénní formou. Je možné využít osobního, telefonického, emailového nebo písemného kontaktu. Poradenství je poskytováno zdarma.

 

Hospicová poradna

Kamenná 36, 639 00, Brno

Mobil: 739 125 525, 730 895 535, 703 167 368, 731 444 959, 777 883 639, 604 286 721

Mobil pracovnice terénního poradenství: 737 073 906

Email: vlkojan@hospicbrno.cz; kristova@hospicbrno.cz; vosmerova@hospicbrno.cz; zichova@hospicbrno.cz; przybylska@hospicbrno.cz; ryparova@hospicbrno.cz; wilczkova@hospicbrno.cz

Terénní forma je poskytována ve městě Brně a 30 km od sídla Hospice sv. Alžběty o.p.s.

 

Provozní doba terénní a ambulantní formy:

Po – Pá 8:00-12:00 12:30-16:00 po domluvě možno i v jiném termínu

Webové stránky: www.hospicbrno.cz

 

Kapacita služby

Až 620 klientů, 3976 intervencí za rok 

Služba odborného sociálního poradenství nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemce v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje a následně poskytuje své poradenství a odpovídající podporu, která vyplynula ze zjištěných potřeb.

 • bydlení
 • sociální dávky
 • rodina a mezilidské vztahy
 • sociální zabezpečení
 • sociální poradenství
 • pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace
 • poskytnutí rady, jak je možné tuto situaci vyřešit
 • komplexní informace o nabídce sociálních služeb
 • zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních tíživých situacích
 • informace pro pozůstalé k potřebnému vyřizování po zesnutí blízké osoby
 • podpora při doprovázení umírajícího

Kde nás najdete?