ceník TOS

Základní činnosti podle zákona o sociálních službách

 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu120
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu120
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy120
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím130
sociálně terapeutické činnosti120
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí120
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností120
podpora při zajištění chodu domácnosti130

Fakultativní činnosti poskytované v pracovních dnech v době od 8-17 hodin

dohled nad uživatelem služby v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony120
kvalifikovaný podpůrný rozhovor s osobou pečující o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony120

Ceny jsou uvedeny v sazbě za hodinu péče. Minimální délka péče je 30 minut.

V pracovní dny na službu trvající 3 hodiny a více bez přerušení, může být uplatněna snížená sazba 80 Kč/hod. V době mimo běžnou pracovní dobu tj. ve dnech pracovního klidu, volna a v pracovních dnech v době od 17 do 7 hodin je účtována hodinová sazba 130 Kč/hod.

Kompletní ceník terénní odlehčovací služby (s platností od 1.1.2020) ke stažení zde.