ceník TOS

Základní činnosti podle zákona o sociálních službách

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 120
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 120
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 120
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 130
sociálně terapeutické činnosti 120
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 120
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 120
podpora při zajištění chodu domácnosti 130

Fakultativní činnosti poskytované v pracovních dnech v době od 8-17 hodin

dohled nad uživatelem služby v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony 120
úklid v domácnosti uživatele (činnost neposkytujeme samostatně, pouze v rámci komplexní péče v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony) 180
kvalifikovaný podpůrný rozhovor s osobou pečující o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí v souvislosti s dalšími nutnými základními úkony 120

Ceny jsou uvedeny v sazbě za hodinu péče. Minimální délka péče je 30 minut.

V pracovní dny na službu trvající 3 hodiny a více bez přerušení, může být uplatněna snížená sazba 80 Kč/hod. V době mimo běžnou pracovní dobu tj. ve dnech pracovního klidu, volna a v pracovních dnech v době od 17 do 7 hodin je účtována hodinová sazba 130 Kč/hod.

Kompletní ceník terénní odlehčovací služby (s platností od 1.5.2018) ke stažení zde.