sociální poradenství

Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti sociálně právní, v oblasti sociálních služeb a orientaci ve zdravotnickém systému. Pomůžeme vám při uplatňování oprávněných zájmů uživatelů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podáváme informace z oblastí příspěvků na péči, dlouhodobého ošetřovného, důchodového pojištění, odlehčovacích pobytů, zařízení pro seniory a sociálních pobytů ve zdravotnických zařízeních. Můžeme zprostředkovat kontakt na další poskytovatele sociálních a zdravotních služeb.


Služba je bezplatně poskytována sociálními pracovnicemi Hospice sv. Alžběty. A to formou rozhovoru v poradně, při setkání na našem lůžkovém oddělení, poradenskými návštěvami v domácnostech nemocných nebo telefonicky 543 421 493 či přímo na konkrétních telefoních číslech sociálních pracovnic v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Marta Líkařová 731 444 959 lůžkový hospic | lůžková paliativní péče
Petra Vondrová 777 883 639 lůžkový hospic | lůžková paliativní péče
Jana Vošmerová 703 167 368 lůžkový hospic | lůžková paliativní péče
Miluše Buchtová 737 073 906 terénní odlehčovací služba | pečovatelé