Důstojný závěr života

Hospic sv. Alžběty – Důstojný závěr života nejlépe v domácím prostředí
Registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_033/0002248

Na projekt je poskytována finanční podpora EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, výzvy č. 03_22_033 Integrované územní investice – sociální začleňování

Cílem projektu je podpořit neformální pečující a blízké okolí osob závislých na péči, které žijí na území Brněnské metropolitní oblasti, a to tak, aby mohly dožít ve svém přirozeném prostředí.

Aktivitami projektu chceme zajistit včasnou, individualizovanou a komplexní pomoc neformálně pečujícím o své blízké. Poskytneme jim odbornou podporu, potřebné informace, kompenzační pomůcky, zajistíme nezbytnou edukaci pro péči v domácím prostředí tak, aby svým blízkým na konci jejich života mohli posloužit a zajistit jim důstojné dožití v prostředí, na které jsou zvyklí, tedy doma.

Projekt je realizován od 1. listopadu 2023 do 31. října 2026.

Máte-li zájem dovědět se o projektu více, nebo se jeho aktivit účastnit, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakt:

Bc. Kytnerová Veronika
administrátor projektu
Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Kamenná 207/36, 639 00 Brno

tel: 723 822 938
email: kytnerova@hospicbrno.cz