realizované

Grant nadačního fondu Tesco

Hospic sv. Alžběty se zúčastnil 12. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme,“ Náš projekt „Koupací lůžko pro imobilní pacienty Lůžkového hospice.“ byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z uvedeného programu a získali jsme finanční podporu ve výši 45 000,- Kč. Díky těmto finančním prostředkům bylo spolufinancováno pořízení koupacího lůžka, které umožňuje zajistit pro imobilní pacienty lůžkového hospice provádění komfortní tělesné hygieny s minimální fyzickou zátěží a snižuje fyzickou náročnost pro pečující personál.


Grant nadačního fondu Tesco

Hospic sv. Alžběty se zúčastnil grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který pravidelně pořádá Nadační fond Tesco a získali jsme finanční podporu ve výši 30.000,- Kč na projekt „I zahrada může být pokojem“. Díky těmto finančním prostředkům byla spolufinancována výstavba nové zahradní pergoly a nákup venkovního mobiliáře společně s vybavením, které umožní pacientům venkovní pobyt bez ohledu na jejich nemoc. Konkrétně se jedná o slunečníky, lavičky a venkovní židle.


Grant nadačního fondu Tesco

Nákupem moderních televizorů s dostatečně dimenzovanými obrazovkami je umožněno řadě nemocných plně upoutaných na lůžko smysluplněji naplňovat omezené dny jejich života. Zajišťují jim kontakt s okolním světem, umožňují sledovat pořady dle jejich individuálního zájmu, často se jejich oči rozzáří pohledem na věci v televizi, které jim připomínají radosti z jejich života. Pomocí televizorů lze nemocným zabezpečit v případě zájmu i duchovní podporu sledováním bohoslužeb.


Grant nadace Agrofert pro domácí hospicovou péči

Nadace Agrofert v roce 2019 podpořila domácí hospicovou péči a ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti darem ve výši 223 769,- Kč. Z grantu bylo zakoupeno velké množství vybavení, konkrétně pro domácí hospicovou péče bylo pořízeno následující – pěnová antidekubitní matrace DMA, vanový elektrický zvedák Meyra, 2ks lineárních dávkovačů léků ONYX, 2 ks přenosného kyslíkového koncentrátoru, 4 ks fonendoskopů, 3 ks tonometrů, 14 ks bandáží DMA, vanička pro mytí hlavy DMA a zakázkový trezor na léky. Dále pro potřeba ambulance bylo zakoupeno – multifunkční tiskárna, skartovačka, stolní počítač, vyšetřovací lampa, chladnička na léky a zakázkový trezor na léky. Pořízené vybavení bylo zavedeno do užívání multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče a do ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti. Díky vysoce kvalitnímu vybavení pořízenému z daru nadace Agrofert mohou zdravotní pracovníci lépe zvládat symptomy nemoci a pacienti tak získávají příležitost zůstat déle doma bez nutnosti převozu do specializovaného lůžkového zařízení.


Grant nadačního fondu Tesco

Hospic sv. Alžběty se zúčastnil grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který pravidelně pořádá nadační fond Tesco. Díky hlasům zákazníků Tesco v obchodním domě Vídeňská Brno jsme vyhráli první místo a získali finanční podporu ve výši 30.000,- Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup nového lékového vozíku, antidekubitních podložek pod patu a antidekubitních podsedáků. Všechny podpořené pomůcky byly umístěny na lůžkový oddělení, kde denně pomáhají onkologicky nemocným pacientům.


Děkujeme za vaše hlasy! Bylo jich celkem 6.097!

Náš projekt zvítězil a Hospic sv. Alžběty získá 30.000 Kč v  rámci dotačního programu Vy rozhodujete, my pomáháme NF TESCO. Pořídíme nový lékový vozík a nové pomůcky proti vzniku proleženin a  budeme zase o kousek dál ve snaze zajistit v lůžkovém hospici vysokou kvalitu péče o naše pacienty.


Malá rekonstrukce, ale velká radost!

Nadační fond ČEZ v rámci programu Pomáhej pohybem poskytl Hospici sv.  Alžběty o.p.s. nadační příspěvek ve výši 49 309 Kč. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci nevyhovujícího sociální zázemí, konkrétně na vznik nové koupelny, kterou mohou využívat zaměstnanci našeho hospice.


Díky hlasům zákazníků obchodu Tesco Vídeňská 100, Brno!

Díky finanční podpoře 30.000 Kč Nadačního fondu TESCO Vy rozhodujete, my pomáháme, dojde k přestavbě benzínového automobilu na plynový, což sníží provozní náklady pro náš Domácí hospic.


Projekt na nákup technického vybavení a ochraných pomůcek. Děkujeme programu Globus Lepší svět.

Společnost Fórum dárců v rámci programu Globus Lepší svět 2020 poskytla příspěvek ve výši 100 000 Kč na projekt Spolu to zvládneme, který realizuje Hospic sv. Alžběty. Z finančních prostředků bude nakoupeno technické vybavení a ochranné pomůcek. Moc si této podpory vážíme!