domácí hospic

Domácí hospic poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči pacientům na konci života (týdny až měsíce), v jejich domácím prostředí na území města Brna a v jeho okolí.


Žádost o přijetí (ZDE) vyplňuje pacientovi ošetřující lékař (praktický lékař nebo specializovaný lékař v nemocnici či ambulanci). O přijetí do péče pak rozhoduje lékař domácího hospice podle fáze nemoci, potřeb nemocného a jeho blízkých a kapacity služby.


Bc. Ivona Kuchaříková, koordinátor péče, 773 559 957, kucharikova@hospicbrno.cz

Sociální pracovník, 739 125 525, vlkojan@hospicbrno.cz