domácí hospic

Domácí hospic poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči pacientům na konci života (týdny až měsíce), v jejich domácím prostředí na území města Brna a v jeho okolí.

Odborný personál (lékaři, sestry, sociální pracovnice, terapeut a duchovní) je svým pacientům a pečujícím k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a tým vede odborný lékař‑paliatr.

Péče v domácím hospici je vhodná tehdy, když je rodina ochotna o nemocného pečovat či péči v domácím prostředí zajistit. Domácí hospic rodině s touto péčí pomáhá tím, že poskytuje potřebné zdravotní, sociální, psychologické a duchovní služby. Při přijímání do péče se stanovuje pečující osoba, která uvádí kontaktní telefon, na kterém bude vždy k zastižení.


Žádost o přijetí vyplňuje pacientovi ošetřující lékař (praktický lékař nebo specializovaný lékař v nemocnici či ambulanci). O přijetí do péče pak rozhoduje lékař domácího hospice podle fáze nemoci, potřeb nemocného a jeho blízkých a kapacity služby.


Rady a informace poskytujeme v pracovní dny od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 773 559 957