• Hospic sv. Alžběty

  Usilujeme o zlepšení života lidí, kteří čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním. Paliativní péče ctí a chrání život, umírání a smrt tedy ani neurychluje, ani neoddaluje.

  Poskytujeme registrované sociální a zdravotní služby, které zastřešují smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.

 • Lůžkový hospic

  Dbáme důstojnosti a přání nemocných. Samozřejmostí jsou časově neomezené návštěvy rodiny a přátel nebo možnost využití společenské místnosti a zahrady.

 • Projekt rekonstrukce a dostavby

  Realizujeme projekt rekonstrukce nepoužívaného severního křídla kláštera sv. Alžběty s cílem rozšířit kapacitu o 23 lůžek pobytové odlehčovací služby. Související dostavba nároží pak poskytne důstojné zázemí a vhodné podmínky pro komplexní rozvoj služeb Hospice sv. Alžběty.

  Na oba projekty jsme získali granty Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj — EU.

  TJ ARCHITEKTI