• Velikonoce

  Podpořte Hospic sv. Alžběty a vyzdobte si domov i pracoviště velikonoční dekorací.

  Neumíte šít roušky, a přesto byste nás rádi podpořili? Sledujte v těchto dnech náš facebook.
 • Novinky v hospici

  Děkujeme!

  Děkujeme Vám všem, kteří jste pro nás ušili roušky, věnovali jste  svůj čas, své úsilí a finanční prostředky, abyste nám v této nelehké době pomohli. Díky Vám se nyní můžeme cítit bezpečnější při poskytování našich služeb.
 • Hospic sv. Alžběty

  Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, ale není všemocná.

  Poskytujeme registrované sociální a zdravotní služby, které zastřešují smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.
 • Lůžkový hospic

  Dbáme důstojnosti a přání nemocných. Samozřejmostí jsou časově neomezené návštěvy rodiny a přátel nebo možnost využití společenské místnosti a zahrady.

 • Projekt rekonstrukce a dostavby

  Realizujeme projekt rekonstrukce nepoužívaného severního křídla kláštera sv. Alžběty s cílem rozšířit kapacitu o 23 lůžek pobytové odlehčovací služby. Související dostavba nároží pak poskytne důstojné zázemí a vhodné podmínky pro komplexní rozvoj služeb Hospice sv. Alžběty.

  Na oba projekty jsme získali granty Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj — EU.
  TJ ARCHITEKTI