Hospic sv. Alžběty v Brně

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je poskytována také blízkým osobám těchto nemocných.

Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka.


Formy poskytované hospicové péče:

  • Lůžkový hospic – lůžkové zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní paliativní péči nemocným, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu v nemocnici, ale dobrou péči nelze zvládnout v domácím prostředí, návštěvy jsou zde 24 hodin denně.
  • Domácí hospic – poskytuje intenzivní paliativní zdravotní péči (odbornou ošetřovatelskou a lékařskou) v domácím prostředí, služba je dostupná 24 hodin denně. Cílem péče je umožnit pobyt nemocného doma do konce života.
  • Hospicová poradna a půjčovna pomůcek – nabízí rodinám pečujícím o vážně nemocného poradenství z oblasti sociálně-právní a sociálních služeb, orientaci ve zdravotnickém systému, zapůjčení pomůcek, praktické zaučení v péči o nemocného a psychosociální podporu pečujícím. Tato služba je realizována za finanční podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a MPSV.
  • Odlehčovací služba – je sociální službou. Je poskytována zkušenými pečovateli v domácnostech uživatelů. Pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění. Pomáháme například s hygienou, podáváním jídla, doprovázíme nemocného v době nepřítomnosti pečující osoby atd. tato služba je realizována za finanční podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a MPSV.

Hospic sv. Alžběty poskytuje péči klientům bez rozdílu náboženského vyznání.


Hospic je místo, které slouží k životu

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních.

Hospic nemocnému garantuje:

  • že nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
  • že v posledních chvílích nezůstane sám,
  • že bude respektována jeho lidská důstojnost.

 


 

 

Hospic sv. Alžběty v Brně navazuje na činnost hospice, který na tomto místě – v konventu sester alžbětinek – působil do roku 2001 v rámci Masarykova onkologického ústavu (MOÚ). V září 2001 byl hospic rozhodnutím vedení MOÚ zrušen. Od roku 2002 usilovalo občanské sdružení Gabriela o obnovení činnosti hospice. Od ledna 2004 působí v rámci hospice poradnapůjčovna pomůcek. Od 1. 4. 2004 zahájila svou činnost lůžková stanice s kapacitou 10 lůžek. 22. prosince 2004 byla po rekonstrukci zkolaudována přilehlá část Konventu, čímž se zvýšila kapacita hospice na 16 lůžek. 7. září 2009 byla uvedena do provozu půdní vestavba a v současné době slouží klientům hospice 20 lůžek. Od 1. 1. 2008 zahájil činnost domácí hospic. K 1.9.2013 vznikla změnou právní formy občanského sdružení Gabriela o.s. obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. Dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, zůstaly zachovány všechny právní vztahy, jichž bylo občnaské sdružení Gabriela o.s. účastníkem s tím, že pokračuje v těchto vztazích jako Hospic sv. Alžběty o.p.s.
 

Pilotní program

Domácí hospic Tabita se
v roce 2015 účastní
Pilotního programu mobilní specializované paliativní péče financovaného VZP.

Aktuality

5. 4. 2016: Srdečně zveme na Den otevřených dveří 7. 4. 2016 od 10 hodin. Přijďte se s námi seznámit blíže. Těšíme se na vás!

8. 2. 2016:

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, všeobecné praktické lékařství či lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru paliativní medicína.

Dále přijme lékaře s odbornou způsobilostí.

Vítáme: zkušenosti v paliativní péči a zájem o tento obor.

Nabízíme: práci v rozvíjející se organizaci, jejíž prioritou je profesionální
a důstojná péče o nevyléčitelně nemocné, přátelský kolektiv, podmínky
pro osobní růst.

Kontakt: reditel@hospicbrno.cz


10. 12. 2015:

Hospic sv. Alžběty o. p. s.

přijme všeobecnou sestru na pozici vrchní sestry pro lůžkové oddělení Hospice sv. Alžběty.

Požadujeme – SS/VŠ vzdělání ve zdravotnickém oboru, pomaturitní specializační vzdělání v interních oborech, praxi v přímé péči min. 2 roky, osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, manažerské schopnosti a zkušenosti s vedením lidí, zájem o paliativní péči
a snahu se vzdělávat.

Vítáme – zkušenosti z práce ve vedoucí funkci (staniční, vrchní sestra), zkušenosti v paliativní péči a zájem o tento obor, znalost anglického jazyka.

Nabízíme – práci v rozvíjející se organizaci, jejíž prioritou je profesionální
a důstojná péče o nevyléčitelně nemocné, přátelský kolektiv, podmínky
pro osobní růst, jednosměnný provoz - HPP 1,0.

Bližší informace získáte na tel.: 774 499 094

Své životopisy s krátkým motivačním dopisem prosím zasílejte do 31. 12. 2015 na email:

vrchni@hospicbrno.cz

3. 12. 2015: V části Dokumenty je k dispozici výroční zpráva za rok 2014.

19. 11. 2015:

Do Domácího hospice Tabita při Hospici sv. Alžběty, o.p.s. v Brně hledáme všeobecnou sestru či bratra na celý či zkrácený úvazek či na výpomoc v pohotovostních službách.

Jedná se o jednosměnný provoz s pohotovostními službami.

Kvalifikační předpoklady: vzdělání SZŠ (VOŠ, VŠ)- odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry, platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Jiné požadavky: řidičský průkaz skupiny B, minimálně 1 rok praxe, zájem o paliativní péči a ochota pracovat v multidisciplinárním týmu.

Zájemci, prosím, ozvěte se na email: vrchni.dh@hospicbrno.cz, tel. kontakt: 773 559 957.

4. 11. 2015: Zveme na putovní výstavu obrazů ze soutěže Namaluj písničku pro hospic, která probíhá ve dnech 3.–20. listopadu v Diecézním muzeu v Brně na Petrově.

20. 10. 2015: Na webu TV Noe můžete shlédnout reportáž z benefičního koncertu sboru Kantiléna ve prospěch našeho hospice (reportáž začíná v čase 11:49 od začátku pořadu). Záznamy dalších televizních a rozhlasových pořadů najdete na stránce Odkazy.

6. 10. 2015: V rámci světového dne hospice a paliativní péče proběhnou v hospici akce, jejichž program naleznete zde.

11. 9. 2015: Zveřejňujeme Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Pořízení SW pro vedení zdravotnické dokumentace“.

2. 3. 2015: Došlo ke změně termínu pro podání nabídek, jenž byl uveden v zadávací dokumentaci ze dne 18. 2. 2015. Viz Dodatečná informace k zadávací dokumentaci č. 1.

18. 2. 2015: Dnes byla zveřejněna Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k projektu Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.