Odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba
základní standard

 

Terénní odlehčovací služba je určena osobám se sníženou soběstačností, z důvodu nevyléčitelného onemocnění v poslední etapě života. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí nemocného.

 

Poslání

Terénní odlehčovací služba pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění (v konečné fázi tohoto onemocnění). Poskytuje úkony odlehčovací služby (např. pomoc s hygienou, podání jídla a pití, dohled nad nemocným apod.), tím je umožněn dlouhodobě pečujícím osobám nezbytný odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony, které jsou pro ně příliš náročné. Uživatelům je poskytnuta podpora a lidská blízkost.

Služba vznikla při Domácím hospici Tabita. Pečovatelé jsou členy týmu domácího hospice, aby jeho služby byly komplexní. V případě volné kapacity pracovníci odlehčovací služby pečují také o uživatele, kteří nejsou pacienty domácího hospice.

 

Cíle

 • Umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním být v domácím prostředí do konce života nebo prodloužit toto období na maximum. Zvýšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných.

 • Umožnit osobám pečujícím 24 hodin o blízkou osobu nezbytný odpočinek a vyřízení neodkladných záležitostí (návštěvy u lékaře, úřadů apod.).

 • Zlepšit schopnost pečujících pečovat o blízkou osobu, předejít jejich vyčerpání, vyhoření a zanedbání péče o sebe.

 • Zamezit kompletní sociální izolaci osob pečujících o nemocného v domácím prostředí.

 

Způsoby, jak cílů dosáhneme

 • Prováděním úkonů odlehčovací služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, a fakultativních úkonů (zejména poskytnutí dohledu nad nemocným) dle seznamu úkonů.

 • Lidskou podporou uživatelů. Obecně podpůrnou komunikací s cílem zvýšení motivace uživatelů i pečujících osob.

 • Zajištěním kompenzačních pomůcek pro péči v domácím prostředí, tj. půjčení pomůcek nebo poskytnutí informací o možnostech zapůjčení v jiné organizaci či zakoupení pomůcky.

 • Zprostředkováním edukace v ošetřovatelských dovednostech s cílem efektivní péče o těžce nemocného v domácnosti.

 • Poskytnutím základního a odborného sociálního poradenství.

 

Cílová skupina

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění (v konečné fázi onemocnění, umírající). Služba je poskytována v Brně a v okresu Brno venkov do 30 km od sídla společnosti Hospic sv. Alžběty o.p.s.

 

Služba je poskytována těmito zaměstnanci

 • Sociální pracovník – koordinátor služby, poskytuje sociální poradenství.

 • Pečovatel / pečovatelka – poskytuje úkony odlehčovací služby dle zákona o sociálních službách a fakultativní úkony v domácnosti.

 

Zásady poskytování služeb

 • Respektujeme vždy přání a priority uživatele služby i samotného nemocného.

 • Vždy a za všech okolností chráníme lidskou důstojnost a ostatní lidská práva a svobody uživatelů služby.

 • Podporujeme přirozenou vztahovou síť uživatele služeb, naší snahou je podpořit pečující, aby se rodina mohla semknout v nelehké životní situaci a našla své vlastní zdroje sil. Zároveň se snažíme umožnit pečujícím žít dále ve vlastní vztahové síti, neizolovat se jen v domácnosti při pečování o nemocného.

 • Smrt a umírání vnímáme jako přirozenou součást života.

 • Každý člověk je vnímán individuálně a komplexně, s jeho fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními potřebami.

 • Služba je poskytována na nejvyšší možné profesionální úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.

 

Přílohy

 


Kontaktní údaje

Vedoucí Terénní odlehčovací služby, sociální pracovnice: Ing. Miluše Buchtová
Telefon: 543 421 491, 737 073 906. 
E-mail: tos@hospicbrno.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Návštěvu je lépe domluvit předem  telefonicky.