O nás

Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka.

Hospic nemocnému garantuje:

  • že nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
  • že v posledních chvílích nezůstane sám,
  • že bude respektována jeho lidská důstojnost.

 

Hospic sv. Alžběty v Brně

V roce 1998 proběhlo otevření prvního hospice na Moravě a druhého v České republice. Činnost hospice vykonával na tomto místě – v konventu sester alžbětinek – Masarykův onkologický ústav (MOÚ). V září 2001 byl hospic rozhodnutím vedení MOÚ zrušen. Od roku 2002 usilovalo občanské sdružení Gabriela o obnovení činnosti hospice. Od ledna 2004 působí v rámci hospice poradnapůjčovna pomůcek. Od 1. 4. 2004 zahájila svou činnost lůžková stanice s kapacitou 10 lůžek. 22. prosince 2004 byla po rekonstrukci zkolaudována přilehlá část Konventu, čímž se zvýšila kapacita hospice na 16 lůžek. 7. září 2009 byla uvedena do provozu půdní vestavba a v současné době slouží klientům hospice 20 lůžek. Od 1. 1. 2008 zahájil činnost domácí hospic. K 1.9.2013 vznikla změnou právní formy občanského sdružení Gabriela o.s. obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. Dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, zůstaly zachovány všechny právní vztahy, jichž bylo občnaské sdružení Gabriela o.s. účastníkem s tím, že pokračuje v těchto vztazích jako Hospic sv. Alžběty o.p.s.

V roce 2018 slaví organizace 20. výročí od svého založení.