Klub přátel Hospice

Jsme velmi vděčni za to, že máme kolem sebe Vás, kteří nás podporujete. Ať už slovem, službou, pomocnou rukou či finanční částkou. Bez Vás bychom si nemohli fungování hospice ani představit. Mnohdy se z pomoci, pravidelného setkávání, stane opravdové přátelství. Mnoho z Vás si přeje vědět, co se povedlo, co se nedaří, s čím potřebujeme pomoci, na čem pracujeme, nebo co bychom chtěli zlepšit.

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a velmi si jí vážíme, proto jsme založili Klub přátel hospice!

Členem se může stát jednotlivec či organizace. Vlastně kdokoliv, kdo se rozhodne pravidelně podporovat a pomáhat nám, jak je třeba, nebo jak umí.

Výhody klubu přátel:

 • potvrzení o finančním daru k daňovým účelům,
 • informace o způsobu nakládání finančních prostředků z klubu,
 • newsletter – 2x za rok,
 • seznámení s novými lidmi a nové zkušenosti,
 • pamětní certifikát,
 • vstupenky na akce hospice se slevou,
 • pomoc druhým a srovnání hodnot,
 • nalezení životní rovnováhy
 • pomoc činnosti, která se týká každého z nás.

 

Příspěvek do klubu přátel můžete uhradit několika způsoby a ve výši dle zvoleného členství:

 • trvalým příkazem na náš bankovní účet číslo 2200422047/2010, vedený u FIO banky, a.s.
 • předáním hotovosti na recepci Hospice sv. Alžběty, Kamenná 36, Brno
 • jiným způsobem (po předchozí domluvě)

 

Fyzické osoby: minimálně 200 Kč/měsíc nebo 2 hodiny/měsíc dobrovolnictví za měsíc

Právnické osoby (organizace): minimálně 1000Kč/měsíc nebo 4 hodiny dobrovolnictví za měsíc

 

Jednorázové formy příspěvku pro hospic

 • Zprostředkování daru min. 12 000Kč/rok i po menších částkách
 • Zprostředkování dobrovolnické činnosti min. 50hodin/rok
 • Givt.cz - vysvětlení  níže…

Dobrovolnictví může být buď expertní (např. administrativa, marketing, strategie, PR, IT práce) nebo fyzická pomoc na zahradě či jiná pomoc v areálu hospice. Možnost navázání pravidelné spolupráce.

Členem Klubu přátel hospice se stáváte odesláním přihlášky a zaplacením prvního příspěvku. Zaniká nezaplacením  příspěvku do 6 měsíců od zaslání přihlášky nebo posledního příspěvku.

 

Přihláška do Klubu přátel Hospice sv. Alžběty