Spolupráce s česko-švýcarskými fondy

V období od 05/2014 do 08/2016 byl realizován dotační projekt s názvem „Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a modernizace IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty o. p. s.“, číslo subprojektu CH.10/2/055. V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity: pořízení zdravotnického SW, souvisejícího HW a v neposlední řadě vzděláván zaměstnanců. Projekt byl spolufinancován z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Celkové výdaje projektu dosáhly 988.613,40 Kč. Dotace činila 889.752,06 Kč.