mapa

Hospic sv. Alžběty se nachází v Konventu sester alžbětinek na ulici Kamenná.

V současné době je zde lůžkový hospic — lůžkové oddělení a administrativní zázemí. Kvůli rekonstrukci objektu jsou naše terénní služby: domácí hospic — mobilní specializovaná paliativní péče, odlehčovací služba — pečovatelé a půjčovna pomůcek dočasně přestěhovány do areálu bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci.