Aktuálně

Mimořádná opatření pro návštěvy nemocných k zamezení rizika šíření nákazy koronavirem

Vážení a milí, i při současném nepříznivém vývoji epidemie koronaviru nemáme v úmyslu dávat nemocné v péči našeho hospice do izolace, ale i za této situace Vám chceme umožnit kontakt s nimi. Proto Vás chceme požádat o zodpovědný přístup při návštěvě a důsledné dodržení níže uvedených opatření, jejichž jediným cílem je zajistit kvalitu a bezpečnost poskytované péče Vašim blízkým a ochránit všechny, kteří se o ně obětavě starají.

  • s účinností od 16.12.2020 je nezbytné prokázat se potvrzením o negativním  COVID testu ne starším více než 5 dnů nebo potvrzením o prodělaném onemocnění COVID 19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy
  • zhodnoťte svůj zdravotní stav a při známkách jakékoliv infekce svoji návštěvu odložte (rýma, kašel, teploty apod.) – to je základní ochrana pro Vaše blízké i personál hospice
  • důsledně si kryjte ústa a nos vlastní rouškou nebo nejlépe respirátorem třídy minimálně FFP2 po celou dobu návštěvy hospice (v žádném případě nesundávejte roušku na pokoji u nemocného)
  • zdezinfikujte si ruce hned při vstupu do hospice – dávkovače dezinfekčních prostředků jsou umístěny u vchodu na recepci i v obou podlažích na stěně po výstupu z výtahu 
  • nahlaste svůj příchod sloužící zdravotní sestře, která Vám změří tělesnou teplotu
  • dodržujte při komunikaci dostatečný odstup ( cca 2 metry ) – nezapomínejte na to ani na pokoji u svého blízkého
  • omezte rozsah návštěvy u svých blízkých – na jednolůžkovém pokoji 1-2 osoby, na dvojlůžkovém max. 1 osoba/pacient
  • zvažte v tomto období i rozumnou frekvenci návštěv – pokud se nejedná o preterminální stavy, kdy se blíží závěr života, délku návštěvy i jejich frekvenci omezte

Děkujeme za Vaše pochopení, pomůže tím sobě, svým blízkým i personálu. Věřím, že společným důsledným přístupem v dodržování preventivních opatření toto těžké, mimořádné období společně zvládneme.

14.12.2020
MUDr. Josef Drbal, ředitel