Průvodce

Umíráme smíchy, jsme k smrti vyděšení, uzavíráme přátelství na život a na smrt a slibujeme, že si tajemství nevezmeme do hrobu.

Sepsali jsme příručku Praktický průvodce koncem života – Rozcestník pro nemocné a pečující. Hrozně moc děkujeme Tomášovi Kučerovskému za ilustrace a hlavně všem pečujícím, kteří do knížky přispěli svými zkušenostmi a vzpomínkami. Jejich texty jsou nejdůležitějšími místy knihy – připomínají, že všechna ta slova jako „systém, struktura“ se v důsledku vždycky promítnou do konkrétního člověka, jehož touhy a potřeby jsou jedinečné, specifické, nesystémové a nestrukturní. Naší snahou bylo vysvětlit jednoduše věci, které vypadají složitě. A znovu připomenout, že i nemoc a umírání je kus života, který může přinést spoustu věcí.

Praktický průvodce koncem života.
© Tomáš Kučerovský