dima
  • Novinky v hospici

    Děkujeme!

    Děkujeme Vám všem, kteří jste pro nás ušili roušky, věnovali jste  svůj čas, své úsilí a finanční prostředky, abyste nám v této nelehké době pomohli. Díky Vám se nyní můžeme cítit bezpečnější při poskytování našich služeb.