dima
  • Hospic sv. Alžběty

    Usilujeme o zlepšení života lidí, kteří čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním. Paliativní péče ctí a chrání život, umírání a smrt tedy ani neurychluje, ani neoddaluje.

    Poskytujeme registrované sociální a zdravotní služby, které zastřešují smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.