domácí hospic péče

Paliativní péče je léčba s jinou nadějí. Jde o aktivní celkovou léčbu, jejímž cílem není vyléčit onemocnění, ale léčit a tišit obtíže, které nemoc provázejí.

Paliativní péče je přístup usilující o zlepšení života pacientů, kteří čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním. Nejčastěji jde o léčbu bolesti, jež může být zapříčiněna vlastním onemocněním, ale i dlouhotrvající léčbou a fyzickým i psychickým vyčerpáním nemocného.

Strádání také způsobuje dušnost, nespavost a úzkost. Dalšími častými komplikacemi, které pacientům znepříjemňují život, jsou potíže se zažíváním – nechutenství, nevolnost, průjmy nebo naopak zácpy. Všechny tyto symptomy lze potlačit nebo zmírnit vhodnou medikací, dietou, rehabilitací, komunikací a dalšími metodami.


Plán péče a léčba se mění v závislosti na vývoji nemoci společně s přáním pacienta a jeho blízkých. A až do konce může mít nemocný potřebnou léčbu a péči doma.

V domácím prostředí provádíme specializovaná ošetření, která by měl pacient zajištěna v nemocnici: infuze, injekce, převazy ran a proleženin, ošetření stomií a drénů, výměna katétrů, punkce ascitu. Proto se také pro činnost domácího hospice používá termín domácí hospitalizace. Výjim­kou je například transfuze, protože podmínky pro manipulaci s krví nelze v domác­nostech dodržet nebo podávání paliativní chemoterapie.


Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt tedy ani neurychluje, ani neoddaluje.